Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2011 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-01-11 Symbol:  ZP/PN/46/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczny:
Dostawa artykułów plastycznych w ramach realizacji projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry".
2011-12-22 Symbol:  ZP/PN/44/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Dostawa programów multimedialnych w ramach realizacji projektu „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry”.
2011-12-15 Symbol:  ZP/PN/42/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Przewóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Wyry do szkoły, w której realizuje obowiązek szkolny wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie przewozu.
2011-12-15 Symbol:  ZP/Pn/39/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry".
2011-12-07 Symbol:  ZP/PN/40/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Gostyni oraz Zespołu Szkół w Wyrach w ramach projektu pn.: "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry".
2011-12-06 Symbol:  ZP/PN/41/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Dostawa programów multimedialnych w ramach realizacji projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry".
2011-11-23 Symbol:  ZP/PN/38/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry”.
2011-11-23 Symbol:  ZP/PN/37/IV/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Dostawa sprzętu gimnastycznego, artykułów plastycznych, mebli oraz tablicy interaktywnej w ramach projektu "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry" - IV część zamówienia.
2011-11-23 Symbol:  ZP/PN/37/II/III/2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Dostawa sprzętu gimnastycznego, artykułów plastycznych, mebli oraz tablicy interaktywnej w ramach projektu "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry" - II i III część zamówienia.
2011-11-23 Symbol:  ZP/PN/37/I/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Dostawa sprzętu gimnastycznego, artykułów plastycznych, mebli oraz tablicy interaktywnej w ramach projektu "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry" - I część zamówienia.
2011-11-22 Symbol:  ZP/PN/36/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Udzielenie Gminie Wyry w 2011 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2011-11-15 Symbol:  ZP/PN/35/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry".
2011-11-10 Symbol:  ZP/PN/34/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Świadczenie usług związanych z organizacją wyjazdów warsztatowych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Gostyni oraz Zespołu Szkół w Wyrach
w ramach projektu pn.: „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry”.
2011-11-04 Symbol:  ZP/PN/31/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Dostawa książek i podręczników dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Gostyni oraz Zespołu Szkół w Wyrach w ramach projektu pn.: "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry".
2011-10-28 Symbol:  ZP/PN/32/2011/W
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony:
Dostawa książek oraz programów multimedialnych w zakresie realizacji projektu "Wiara w możłiwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry".

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 11399824 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony