Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-01-11 Symbol:  28pr/2011/VI
w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Wyry na 2011 rok
2011-01-11 Symbol:  27pr/2011/VI
w sprawie planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyry na 2011 rok
2011-01-11 Symbol:  26pr/2011/VI
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetragowej
2011-01-11 Symbol:  25pr/2011/VI
w sprawie uchylenia uchwał
2011-01-11 Symbol:  24pr/2011/VI
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
2011-01-11 Symbol:  23pr/2011/VI
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
2011-01-11 Symbol:  22pr/2011/VI
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
2011-01-11 Symbol:  21pr/2011/VI
w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
2011-01-11 Symbol:  20pr/2011/VI
w sprawie nadania nazwy ulicy
2011-01-11 Symbol:  19pr/2011/VI
w sprawie "WiG-Wyry i Gostyń"
2011-01-11 Symbol:  18pr/2011/VI
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
2011-01-11 Symbol:  17pr/2011/VI
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011-01-11 Symbol:  16pr/2011/VI
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr XLIX/474/2010 z dnia 14 paźdzernika 2010 roku w sprawie wysokosci dziennych stawek opłaty targowej w 2011 roku
2011-01-11 Symbol:  15pr/2011/VI
w sprawie uchwalenia Budzetu Gminy Wyry na rok 2011
2011-01-11 Symbol:  14pr/2011/VI
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2011-2013

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 10910875 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony