Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

KADENCJA VI 2010-2014 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-09-12 Symbol:  INF2
Informujemy, że wszystkie Uchwały Rady Gminy Wyry VI kadencji podjęte po dniu 1 sierpnia 2012 roku publikowane są na stronie www.prawomiejscowe.pl
2012-07-03 Symbol:  164/2012/VI
w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy gminami Kobiór i Wyry
2012-07-03 Symbol:  163/2012/VI
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
2012-07-03 Symbol:  162/2012/VI
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
2012-07-03 Symbol:  161/2012/VI
w sprawie zmiany uchwały nr XII/97/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego
2012-07-03 Symbol:  160/2012/VI
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022
2012-07-03 Symbol:  159/2012/VI
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2012 rok
2012-07-03 Symbol:  158/2012/VI
w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych
2012-07-03 Symbol:  157/2012/VI
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry za 2011 rok
2012-07-03 Symbol:  156/2012/VI
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2011 rok
2012-06-08 Symbol:  155/2012/VI
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wyry
2012-06-08 Symbol:  154/2012/VI
w sprawie nadania nazwy ulicy
2012-06-08 Symbol:  153/2012/VI
w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat
oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy gminami
Kobiór i Wyry
2012-06-08 Symbol:  152/2012/VI
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2012 rok
2012-06-08 Symbol:  151/2012/VI
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11399518 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony