Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

V kadencja Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-06-23 Symbol:  XLVI/448/2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
2010-06-23 Symbol:  XLVI/447/2010
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar
2010-06-23 Symbol:  XLVI/446/2010
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za pierwsze półrocze, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze
2010-05-13 Symbol:  XLV/442/2010
w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli na kierowniczych stanowiskach zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wyry
2010-05-13 Symbol:  XLV/441/2010
w sprawie opinia Rady Gminy Wyry w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im.Prof.Emila Michałowskiego w Katowicach
2010-04-23 Symbol:  XLIV/437/2010
w sprawie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste
2010-04-23 Symbol:  XLIV/436/2010
w sprawie Nieodpłatne nabycie nieruchomości
2010-03-18 Symbol:  XLIII/424/2010
w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 02.02.2009r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2010-03-18 Symbol:  XLIII/423/2010
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Wyrach
2010-02-22 Symbol:  XLII/415/2010
w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/4040/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego miejscowości Gostyń

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10859455 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony