Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

V kadencja Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Projekty uchwał na L sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XLIX sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XLVII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XLVIII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na I sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na V sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na II sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na IV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na VI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na III sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na X sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na IX sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XL sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XX sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XLI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XVI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XIV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XLV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XIX sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXX sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XIII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XLII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XVII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XLVI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXVI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXXI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XLIV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXIV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXXV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXIX sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XLIII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXIII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXVII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXXII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXXVI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXXIV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXXIX sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXVIII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXXIII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXXVII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na XXXVIII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
   Projekty uchwał na VIII sesję V kadencji Rady Gminy
   Projekty uchwał na VII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry
2010-06-23 Symbol:  XLVI/448/2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
2010-06-23 Symbol:  XLVI/447/2010
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar
2010-06-23 Symbol:  XLVI/446/2010
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za pierwsze półrocze, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze
2010-05-13 Symbol:  XLV/442/2010
w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli na kierowniczych stanowiskach zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wyry
2010-05-13 Symbol:  XLV/441/2010
w sprawie opinia Rady Gminy Wyry w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im.Prof.Emila Michałowskiego w Katowicach
2010-04-23 Symbol:  XLIV/437/2010
w sprawie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste
2010-04-23 Symbol:  XLIV/436/2010
w sprawie Nieodpłatne nabycie nieruchomości
2010-03-18 Symbol:  XLIII/424/2010
w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1 do Porozumienia z dnia 02.02.2009r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2010-03-18 Symbol:  XLIII/423/2010
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Wyrach
2010-02-22 Symbol:  XLII/415/2010
w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/4040/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego miejscowości Gostyń

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11386903 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony