Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na XLIX sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-10-08 Symbol:  XLIX/482/2010
w sprawie podjęcia działań mających na celu nieodpłatne nabycie nieruchomości
2010-10-08 Symbol:  XLIX/481/2010
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
2010-10-08 Symbol:  XLIX/480/2010
w sprawie zezwolenia na zawarcie aneksu do umowy najmu części nieruchomości na czas oznaczony -10 lat
2010-10-08 Symbol:  XLIX/479/2010
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/205/97 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia herbu Gminy Wyry oraz innych znaków Gminy
2010-10-08 Symbol:  XLIX/478/2010
w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2010-10-08 Symbol:  XLIX/477/2010
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
2010-10-08 Symbol:  XLIX/476/2010
w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wyry oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Wyry z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010-10-08 Symbol:  XLIX/475/2010
w sprawie przyjęcia zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2010 rok
2010-10-08 Symbol:  XLIX/474/2010
Uchwalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2011 roku
2010-10-08 Symbol:  XLIX/473/2010
w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku
2010-10-08 Symbol:  XLIX/472/2010
Uchwalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Licznik odwiedzin: 11386359 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony