Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Wybory Samorządowe - 2010r. Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-10-13 Symbol:  WS/18/2010
Informacja o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Wyrach w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta
2010-10-13 Symbol:  WS/17/2010
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Wyrach, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. - pełnione funkcje
2010-10-11 Symbol:  WS/16/2010
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Wyrach, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-10-11 Symbol:  WS/15/2010
Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mikołowie, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-10-11 Symbol:  WS/14/2010
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-10-11 Symbol:  WS/13/2010
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-10-01 Symbol:  WS/12/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wyrach dla wyborów Rady Gminy Wyry i Wójta Gminy Wyry
2010-09-29 Symbol:  WS/11/2010
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2010-09-29 Symbol:  WS/10/2010
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. wraz z formularzami
2010-09-28 Symbol:  WS/9/2010
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - teksty jednolite
2010-09-27 Symbol:  WS/8/2010
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2010-09-27 Symbol:  WS/7/2010
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-09-24 Symbol:  WS/6/2010
Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych wraz z formularzami zgłoszeniowymi
2010-09-24 Symbol:  WS/5/2010
Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego organizacji społecznej oraz komitetu wyborczego wyborców
2010-09-22 Symbol:  WS/4/2010
Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych wraz z wymaganymi formularzami

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 11136294 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony