Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na XLIV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-04-23 Symbol:  XLIV/436/2010
w sprawie Nieodpłatne nabycie nieruchomości
2010-04-23 Symbol:  XLIV/435/2010
w sprawie przyjęcie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2010 rok
2010-04-23 Symbol:  XLIV/434/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
2010-04-23 Symbol:  XLIV/433/2010
w sprawie Wyrażenie zgody na użycie herbu Gminy Wyry
2010-04-23 Symbol:  XLIV/432/2010
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Wyry do stanu faktycznego
2010-04-23 Symbol:  XLIV/431/2010
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Wyry do stanu faktycznego
2010-04-23 Symbol:  XLIV/430/2010
w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2010-04-23 Symbol:  XLIV/429/2010
w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń
2010-04-23 Symbol:  XLIV/428/2010
w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2012
2010-04-23 Symbol:  XLIV/427/2010
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Wyry

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11438621 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony