Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu w 2010 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-06-24 Symbol:  ZW 59/10
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wyry
2011-01-13 Symbol:  ZW 58/10
w sprawie czasu pracy w roku 2011
2011-01-13 Symbol:  ZW 57/10
w sprawie planu urlopów na 2011 rok
2011-01-13 Symbol:  ZW 56/10
w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
2011-01-13 Symbol:  ZW 55/10
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wyry
2011-01-13 Symbol:  ZW 54/10
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Wyry
2011-01-11 Symbol:  ZW 53/10
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Świadczenie usług na stanowisku Kierownika Projektu pn.: "Mistrzowie kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013."
2010-11-29 Symbol:  ZW 52/10
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 28/2006 Wójta Gminy Wyry w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych
2010-11-29 Symbol:  ZW 51/10
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 6/09 Wójta Gminy Wyry w sprawie powołania Komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i Komisji ds. wyceny i likwidacji pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia
2010-11-29 Symbol:  ZW 50/10
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi ośiwetleniowej na terenie Gminy Wyry
2010-11-29 Symbol:  ZW 49/10
w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawaniu aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
2010-11-29 Symbol:  ZW 48/10
w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: udzielenie Gminie Wyry w 2010 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.150.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry i splatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
2010-11-08 Symbol:  ZW 47/10
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2010-11-08 Symbol:  ZW 46/10
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2010-11-08 Symbol:  ZW 45/10
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 3/2010 Wójta Gminy Wyry z dnia 10.02.2010r. w sprawie czasu pracy w roku 2010

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 11399509 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony