Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2010 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-01-10 Symbol:  ZP/PN/POKL-2/2010/U
Pełnienie funkcji Kierownika Projektu pn.: "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2010-12-17 Symbol:  ZP/WR/8/2010/W
"Świadczenie usługi oświetleniowej z uwzględnieniem poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyry".
2010-11-26 Symbol:  ZP/PN/15/2010/U
"Udzielenie Gminie Wyry w 2010 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.150.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów".
2010-10-21 Symbol:  ZP/PN/12/2010/U
"Dostawa energii elektrycznej dla obiektów będących własnością Gminy Wyry".
2010-10-21 Symbol:  ZP/PN/11/2010/U
"Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Wyry".
2010-09-22 Symbol:  ZP/WR/7/2010/U
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wyrach w ramach zadania pn.: "Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Wyrach".
2010-09-21 Symbol:  ZP/WR/6/2010/U
Roboty uzupełniające, polegające na powtórzeniu zamówienia podstawowego tzn.: wybudowanie zjazdów do posesji z ulicy Kopaniny główna i boczna w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa ulicy Kopaniny w Wyrach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2010-09-10 Symbol:  ZP/PN/8/2010/U
Budowa Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i miniamfiteatrem w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".
2010-09-08 Symbol:  ZP/WR/5/2010/U
"Zagospodarowania terenu przy wejściu do łącznika szkoły oraz budowa przyłącza wody dla Zespołu Szkół w Wyrach w ramach zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina".
2010-08-25 Symbol:  ZP/PN/7/2010/U
"Budowa platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372".
2010-08-20 Symbol:  ZP/WR/4/2010/U
Budowa systemu nawadniania boiska położonego na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wyrach w ramach zadania pn.: "Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wyrach".
2010-08-17 Symbol:  ZP/PN/4/2010/U
"Usługi pośrednictwa finansowego polegające na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu Gminy Wyry oraz podległych mu jednostek organizacyjnych".
2010-08-03 Symbol:  ZP/PN/6/2010/U
Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina”.
2010-08-03 Symbol:  ZP/PN/5/2010/U
Dostawa mebli dla Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina”.
2010-07-08 Symbol:  ZP/WR/3/2010/U
"Usługi pośrednictwa finansowego polegające na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu Gminy Wyry oraz podległych mu jednostek organizacyjnych".

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11387598 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony