Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2010 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-12-22 Symbol:  ZP/PN/POKL-2/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
Pełnienie funkcji Kierownika Projektu pn.: "Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2010-11-18 Symbol:  ZP/PN/15/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Udzielenie Gminie Wyry w 2010 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.150.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów".
2010-10-29 Symbol:  ZP/PN/14/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Zimowe utrzymanie dróg Gminy Wyry w miejscowości Gostyń i Wyry na przełomie 2010 oraz 2011 roku".
2010-09-24 Symbol:  ZP/PN/12/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Dostawa energii elektrycznej dla obiektów będących własnością Gminy Wyry".
2010-09-24 Symbol:  ZP/PN/11/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na::
"Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Wyry".
2010-08-31 Symbol:  ZP/PN/8/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
Budowa Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i miniamfiteatrem w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2010-08-16 Symbol:  ZP/PN/7/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Budowa platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku komunalnym w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372".Opis
2010-07-27 Symbol:  ZP/PN/6/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
Dostawa urządzeń i sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina”.
2010-07-27 Symbol:  ZP/PN/5/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
Dostawa mebli dla Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina”.
2010-07-22 Symbol:  ZP/PN/4/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Usługi pośrednictwa finansowego polegające na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu Gminy Wyry oraz podległych mu jednostek organizacyjnych".
2010-06-07 Symbol:  ZP/PN/2/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
„Udzielenie Gminie Wyry w 2010 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina”.
2010-04-02 Symbol:  ZP/PN/1/2010/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"„Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Wyrach”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Licznik odwiedzin: 11386304 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony