Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2010 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-05-24 Symbol:  OBW 16/2010
obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o wydaniu decyzji o realizacji i braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla osiedla Gen. Ziętka w Łaziskach Górnych”.
2010-05-14 Symbol:  OBW 15/2010
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o realizacji i brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Łaziską i ul. Zjednoczenia na małe rondo wraz z odwodnieniem, oświetleniem, zabezpieczeniem i przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz ścianami oporowymi”.
2010-05-11 Symbol:  OBW 14/2010
obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wyry Uchwały Nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń
2010-04-29 Symbol:  OBW 13/2010
Obwieszczenie Wójt Gminy Wyry o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla osiedla Gen. Ziętka w Łaziskach Górnych”.
2010-04-20 Symbol:  OBW 12/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry - zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Łaziską i ul. Zjednoczenia na małe rondo wraz z odwodnieniem, oświetleniem, zabezpieczeniem i przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz ścianami oporowymi”.
2010-04-08 Symbol:  OBW 11/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Osiedla Gen. Ziętka w Łaziskach Górnych”
2010-04-06 Symbol:  OBW 10/2010
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wyry Uchwały Nr XLIII/418/2010 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w rejonie ul. Pszczyńskiej
2010-03-26 Symbol:  OBW 9/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry w sprawie wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Łaziską i ul. Zjednoczenia na małe rondo wraz z odwodnieniem, oświetleniem, zabezpieczeniem i przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz ścianami oporowymi”.
2010-03-17 Symbol:  OBW 8/2010
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń"
2010-03-09 Symbol:  OBW 7/2010
obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia p.n.„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla osiedla Gen. Ziętka w Łaziskach Górnych”.
2010-02-15 Symbol:  OBW 6/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o wydaniu decyzji o realizacji i braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wagonowa – Rubinowa w Wyrach – etap XI”.
2010-02-02 Symbol:  OBW 5/2010
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wyry :
- uchwały nr XLI/404/2010 z dnia 20 stycznia 2010r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń
- uchwały nr XLI/405/2010 z dnia 20 stycznia 2010r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry
2010-01-27 Symbol:  OBW 4/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont ul. Tysiąclecia w Wyrach” ze względu na brak podstaw prawnych do jej wydania.
2010-01-21 Symbol:  OBW 3/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o wszczęciu postępowania administracyjnego - ,,Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Łaziską i ul. Zjednoczenia na małe rondo wraz z odwodnieniem, oświetleniem, zabezpieczeniem i przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz ścianami oporowymi.”
2010-01-21 Symbol:  OBW 2/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wagonowa – Rubinowa w Wyrach – etap XI”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11438854 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony