Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na XXXVIII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-10-23 Symbol:  XXXVIII/366/2009
w sprawie nadania nazwy ulicy
2009-10-23 Symbol:  XXXVIII/365/2009
przystąpienia do projektu „Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości”
2009-10-23 Symbol:  XXXVIII/364/2009
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wyry do ustalania cen i opłat za korzystanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2009-10-23 Symbol:  XXXVIII/363/2009
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2009-10-23 Symbol:  XXXVIII/362/2009
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/203/97 Rady Gminy Wyry z dnia 8 października 1997 r. w sprawie utworzenia międzygminnej komunalnej spółki z o.o. której celem jest realizacja wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie katowickim oraz określenia zasad wniesienia udziałów przez Zarząd Gminy Wyry
2009-10-23 Symbol:  XXXVIII/361/2009
w sprawie opinii Rady Gminy Wyry w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminą Kobiór, a Gminą Wyry
2009-10-23 Symbol:  XXXVIII/360/2009
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2009-10-23 Symbol:  XXXVIII/359/2009
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2009 rok
2009-10-23 Symbol:  XXXVIII/358/2009
w sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2010 roku
2009-10-23 Symbol:  XXXVIII/357/2009
w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11386208 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony