Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na XXXVI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-08-20 Symbol:  XXXVI/343/2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/294/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołów na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
2009-08-20 Symbol:  XXXVI/342/2009
w sprawie zezwolenia na zawarcie aneksu do umów najmu części nieruchomości na czas oznaczony -10 lat
2009-08-20 Symbol:  XXXVI/341/2009
w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej
2009-08-20 Symbol:  XXXVI/340/2009
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2009-08-20 Symbol:  XXXVI/339/2009
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wyry
2009-08-20 Symbol:  XXXVI/338/2009
w sprawie dofinansowania do usuwania odpadów zawierających azbest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009-08-20 Symbol:  XXXVI/337/2009
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr VI/49/2007 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2007-2011
2009-08-20 Symbol:  XXXVI/336/2009
w sprawie nadania nazwy ulicy
2009-08-20 Symbol:  XXXVI/327/2009
w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wyry
2009-08-19 Symbol:  XXXVI/335/2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 11399517 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony