Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na XXX sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-02-20 Symbol:  XXX/289/2009
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2009 rok
2009-02-20 Symbol:  XXX/288/2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/181/2008 z dnia 21.05.2008 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
2009-02-20 Symbol:  XXX/287/2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
2009-02-20 Symbol:  XXX/286/2009
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XVIII/257/2008 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego
2009-02-20 Symbol:  XXX/285/2009
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród jak również ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wyry
2009-02-20 Symbol:  XXX/284/2009
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/177/2008 Rady Gminy Wyry z dnia 21 maja 2008r w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry
2009-02-20 Symbol:  XXX/283/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołów na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
2009-02-20 Symbol:  XXX/282/2009
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Wyry do stanu faktycznego
2009-02-20 Symbol:  XXX/281/2009
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego lub rzeczowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Wyry
Licznik odwiedzin: 11386627 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony