Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu w 2009 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-01-07 Symbol:  ZW44/09
w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr 21/2009 Wójta Gminy Wyry z dnia 17.07.20009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowaniadrogi wojewódzkiej nr 928 (ul. Pszczyńska) z drogą powiatową (ul. Łaziska)i drogą gminną (ul. Zjednoczenia) w Wyrach”
2010-01-07 Symbol:  ZW43/09
w sprawie określenia zasad realizacji i finansowania inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń i miejscowości Wyry – ul. Zawodzie”
2009-11-10 Symbol:  ZW42/09
w sprawie czynności związanych z przekształceniem Zakładu Budżetowego „Przedszkole Gminne” w Wyrach
2009-11-10 Symbol:  ZW41/09
w sprawie czynności związanych z przekształceniem Zakładu Budżetowego „Przedszkole Gminne” w Gostyni
2009-11-10 Symbol:  ZW40/09
w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realziacji projektu pn 'przebudowa ulicy Kopaniny w Wyrach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2009-11-10 Symbol:  ZW39/09
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń wzdłuż ul. Tyskiej od SW 24 do Pp1 oraz rurociągów bocznych do ul. Kopaniny”
2009-10-12 Symbol:  ZW38/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie Gminie Wyry w 2009 roku długoterminowego kredytu bankowego
w kwocie 1.600.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina”
2009-10-12 Symbol:  ZW37/09
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2009-10-12 Symbol:  ZW36/09
w sprawie wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wyry
2009-10-12 Symbol:  ZW35/09
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Samodzielnego Referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 11725837 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony