Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu w 2009 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-03-25 Symbol:  ZW54/09
w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn: "Inicjatywa w naszych rękach - budujemy lokalne grupy projektowe" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2015-03-25 Symbol:  ZW53/09
w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn: "Edukacja w każdym wieku szansą na rozwój mieszkańców Gminy Wyry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
2015-03-25 Symbol:  ZW52/09
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wewnętrznego nr 29/2009 Wójta Gminy Wyry z dnia 03.08.2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Wyry
2010-01-07 Symbol:  ZW51/09
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wyry
2010-01-07 Symbol:  ZW50/09
w sprawie zmiany regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Wyrach
2010-01-07 Symbol:  ZW49/09
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla odbioru zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń - ul. Tęczowa”
2010-01-07 Symbol:  ZW48/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wyrach”
2010-01-07 Symbol:  ZW47/09
w sprawie przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyry
2010-01-07 Symbol:  ZW46/09
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 24/2008 Wójta Gminy Wyry z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. druków ścisłego zarachowania
2010-01-07 Symbol:  ZW45/09
w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr 39/2009 Wójta Gminy Wyry z dnia 09.10.2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń wzdłuż ul. Tyskiej od SW 24 do Pp1 oraz rurociągów bocznych do ul. Kopaniny”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 11399575 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony