Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2009 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-02-15 Symbol:  ZP/WR/3/2009/U
Wykonanie robót wewnętrznych wraz ze zmianą wyposażenia kuchni w obiekcie Zespołu Szkół w Wyrach.
2010-01-06 Symbol:  ZP/WR/2/2009/U
Wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu Zespołu Szkół w Wyrach w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina".
2010-01-06 Symbol:  ZP/WR/1/2009/U
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic oraz wykonanie drenażu opaskowego wokół obiektu Zespołu Szkół w Wyrach".
2009-12-21 Symbol:  ZP/PN/13/2009/U
"Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 928 ul.Pszczyńska z drogą powiatową ul.Łaziska i drogą gminną ul.Zjednoczenia w Wyrach w oparciu o wariant nr III Koncepcji projektu przebudowy przedmiotowego skrzyżowania, sporządzonej w 2008r., wraz z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 928, na odcinku planowanej przebudowy oraz pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego w czasie budowy".
2009-12-21 Symbol:  ZP/PN/10/2009/U
Udzielenie Gminie Wyry w 2009 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.600.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina”.
2009-10-12 Symbol:  ZP/PN/9/209/U
"Dostawa energii elektrycznej dla obiektów będących własnością Gminy Wyry".
2009-10-12 Symbol:  ZP/PN/8/2009/U
"Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyry".
2009-09-28 Symbol:  ZP/PP/6/2009/U
"Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Puszkina".
2009-09-18 Symbol:  ZP/PN/6/2009/U
"Przebudowa ulicy Kopaniny w Wyrach".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2009-09-18 Symbol:  ZP/PN/7/2009/U
"Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na budynku komunalnym w Wyrach przy ul. Puszkina 19".
2009-09-01 Symbol:  ZP/PN/4/2009/U
"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń wzdłuż ul. Tęczowej".
2009-08-18 Symbol:  ZP/PN/5/2009/U
"Remont pomieszczeń po byłej Przychodni Zdrowia w Wyrach przy ul. Puszkina 19".
2009-08-06 Symbol:  ZP/PP/5/2009/U
"Remont pomieszczeń na potrzeby Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach przy ul. Bojdoła 3".
2009-07-14 Symbol:  ZP/PP/3/2009/U
"Remont ul. Miarowej (bocznej) w Gostyni (dz. nr 661/17)".
2009-06-29 Symbol:  ZP/PN/3/2009/U
"Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina".

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11387248 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony