Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Projekty uchwał na XXVII sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2008-11-21 Symbol:  XXVII/243/2008
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2008 rok
2008-11-21 Symbol:  XXVII/242/2008
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach
2008-11-21 Symbol:  XXVII/241/2008
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładów Budżetowych
2008-11-21 Symbol:  XXVII/240/2008
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr VI/49/2007 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2007-2011
2008-11-21 Symbol:  XXVII/239/2008
w sprawie wyrażenie zgody na przejęcie części zadań od Powiatu Mikołowskiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych
2008-11-21 Symbol:  XXVII/238/2008
w sprawie opinii Rady Gminy Wyry w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach
2008-11-21 Symbol:  XXVII/237/2008
w sprawie nadania nazwy ulicy
2008-11-21 Symbol:  XXVII/236/2008
w sprawie udzielenia upoważnienia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyrach do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
Licznik odwiedzin: 8360613 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony