Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na XXVI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2008-10-24 Symbol:  XXVI/231/2008
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Sporu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
2008-10-24 Symbol:  XXVI/230/2008
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń
2008-10-24 Symbol:  XXVI/229/2008
w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wyry podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2008-10-24 Symbol:  XXVI/228/2008
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2008 rok
2008-10-24 Symbol:  XXVI/227/2008
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w ramach programu prewencyjnego „Potrafię kibicować –Euro 2012”
2008-10-24 Symbol:  XXVI/226/2008
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Orzesze, a Gminą Wyry na powierzenie Gminie Orzesze zadania publicznego polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla tras rowerowych w granicach administracyjnych Gmin Powiatu Mikołowskiego
2008-10-24 Symbol:  XXVI/225/2008
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości
2008-10-24 Symbol:  XXVI/224/2008
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
2008-10-24 Symbol:  XXVI/223/2008
w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w 2009 roku
2008-10-24 Symbol:  XXVI/222/2008
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2009 roku

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11386653 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony