Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na XXV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2008-09-23 Symbol:  XXV/221/2008
w sprawie określenia zasad realizacji i finansowania inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń i miejscowości Wyry – ul. Zawodzie”
2008-09-23 Symbol:  XXV/220/2008
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wyry i upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wyry
2008-09-23 Symbol:  XXV/219/2008
w sprawie opinii wniosku o umorzenie wierzytelności
2008-09-23 Symbol:  XXV/218/2008
w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry”
2008-09-23 Symbol:  XXV/217/2008
w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry – rejon ul. Pszczyńskiej”
2008-09-23 Symbol:  XXV/216/2008
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/188/2008 Rady Gminy Wyry z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry”
2008-09-23 Symbol:  XXV/215/2008
w sprawie przystąpienia Gminy Wyry do projektu pod nazwa „Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego” i współdziałania w tym zakresie z Powiatem Mikołowskim
2008-09-23 Symbol:  XXV/214/2008
w sprawie opinii Rady Gminy Wyry w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach
2008-09-23 Symbol:  XXV/213/2008
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
2008-09-23 Symbol:  XXV/212/2008
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11399947 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony