Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

2008 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-02-12 Symbol:  ZP/WR/3b/U/2008
"Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektów komunalnych na terenie Gminy Wyry".
2009-02-12 Symbol:  ZP/WR/3a/U/2008
"Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyry".
2009-01-05 Symbol:  ZP/PN/16/U/2008
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76 oraz pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego w czasie budowy”.
2009-01-05 Symbol:  ZP/PN/15/U/2008
„Rozbudowa budynku straży pożarnej wraz z powiększeniem otworów bram wjazdowych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 296”.
2008-12-02 Symbol:  ZP/WR/4/U/2008
„Budowa chodnika wzdłuż ul. Pszczyńskiej w Wyrach (DW 928) – etap I od km 2+182,09 do km 3+088,45 – roboty konieczne do wykonania zgodnie z protokołem konieczności z dnia 05.11.2008r.”
2008-12-02 Symbol:  ZP/PN/10/U/2008
"Dostawa energii elektrycznej dla obiektów będących własnością Gminy Wyry".
2008-12-02 Symbol:  ZP/PN/9/U/2008
"Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyry".
2008-11-19 Symbol:  ZP/PN/14/U/2008
"Remont nawierzchni ulicy Rybnickiej (bocznej) w Gostyni".
2008-11-05 Symbol:  ZP/PN/12/U/2008
"Remont nawierzchni ulicy Motyla w Gostyni".
2008-10-29 Symbol:  ZP/PN/11/U/2008
"Modernizacja budynku Domu Kultury w Gostyni poprzez:
a). Zadanie 1 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic przy północnej elewacji budynku DK Gostyń oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi dojazdowej do projektowanej (Zagrody Śląskiej).
b). Zadanie 2 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic przy zachodniej elewacji budynku".
2008-10-21 Symbol:  ZP/PP/4/U/2008
"Remont nawierzchni ulicy Zwycięstwa boczna w Wyrach".
2008-09-26 Symbol:  ZP/PP/3/U/2008
"Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 928 ul. Pszczyńska w Wyrach - na odcinku od posesji nr 174 do skrzyżowania z ul. Magazynową".
2008-09-09 Symbol:  ZP/PN/7/U/2008
"Remont nawierzchni ulicy Tysiąclecia w Wyrach od ul. Dąbrowszczaków do skrzyżowania z ul. Bojdoła".
2008-08-25 Symbol:  ZP/PN/4/U/2008
"Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 - ul. Pszczyńska w Gostyni w rejonie skrzyżowań z ul. Łuczników oraz
ul. Miarową".
2008-07-29 Symbol:  ZP/PN/6/U/2008
"Wymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym (mieszkalnym) w Wyrach przy ul. Bojdoła 4".

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 10910988 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony