Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

2008 rok Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-01-08 Symbol:  ZP/PN/17/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry oraz miejscowości Gostyń poprzez:
1. Zadanie 1
Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń (m.p.z.p.), w granicach i zakresie określonych Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXIII/189/2008 z dnia 25.06.2008r.
2. Zadanie 2
Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry – rejon ul. Pszczyńskiej (m.p.z.p.), w granicach i zakresie określonych Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXV/216/2008 z dnia 24.09.2008r.
3. Zadanie 3
Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry (m.p.z.p.), w granicach i zakresie określonych Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXV/217/2008 z dnia 24.09.2008r."
2008-12-18 Symbol:  ZP/PN/16/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76 oraz pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego w czasie budowy”.
2008-12-18 Symbol:  ZP/PN/15/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
„Rozbudowa budynku straży pożarnej wraz z powiększeniem otworów bram wjazdowych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 296”.
2008-11-07 Symbol:  ZP/PN/14/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Remont nawierzchni ulicy Rybnickiej (bocznej) w Gostyni".
2008-10-22 Symbol:  ZP/PN/12/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Remont nawierzchni ulicy Motyla w Gostyni".
2008-10-09 Symbol:  ZP/PN/11/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Modernizacja budynku Domu Kultury w Gostyni poprzez:
a). Zadanie 1 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic przy północnej elewacji budynku DK Gostyń oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi dojazdowej do projektowanej (Zagrody Śląskiej).
b). Zadanie 2 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic przy zachodniej elewacji budynku".
2008-09-18 Symbol:  ZP/PN/10/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Dostawa energii elektrycznej dla obietków będących własnością Gminy Wyry".
2008-09-18 Symbol:  ZP/PN/9/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyry".
2008-09-16 Symbol:  ZP/PP/4/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pisemny przetarg na:
"Remont nawierzchni ulicy Zwycięstwa - boczna w Wyrach".
2008-09-16 Symbol:  ZP/PP/3/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pisemny przetarg na:
"Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 928 ul. Pszczyńska w Wyrach - na odcinku od posesji nr 174 do skrzyżowania z ul. Magazynową".
2008-08-27 Symbol:  ZP/PN/7/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Remont nawierzchni ulicy Tysiąclecia w Wyrach od ul. Dąbrowszczaków do skrzyżowania z ul. Bojdoła".
2008-07-30 Symbol:  ZP/PN/4/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 - ul. Pszczyńska w Gostyni w rejonie skrzyżowań z ul. Łuczników oraz
ul. Miarową".
2008-07-16 Symbol:  ZP/PN/6/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Wymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym (mieszkalnym) w Wyrach przy ul. Bojdoła 4".
2008-07-08 Symbol:  ZP/PN/5/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Roboty dekarskie związane z wykonaniem docieplenia dachu płaskiego wraz z nowym pokryciem z papy termozgrzewalnej na budynku Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina".
2008-07-02 Symbol:  ZP/PN/3/2008/N
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej etap II w Gostyni oraz uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowej kanalizacji, pełnienie asysty technicznej przy przetargu na wybór wykonawcy kanalizacji, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie budowy poszczególnych odcinków kanalizacji".

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11386682 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony