Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Projekty uchwał na XX sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2008-02-22 Symbol:  XX/154/2008
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
2008-02-22 Symbol:  XX/153/2008
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
2008-02-22 Symbol:  XX/152/2008
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2008 rok
2008-02-22 Symbol:  XX/151/2008
w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 przez Wójta Gminy Wyry
2008-02-22 Symbol:  XX/150/2008
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/320/2006 Rady Gminy Wyry z dnia 26 czerwca 2006r w sprawie: najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami, dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach
2008-02-22 Symbol:  XX/149/2008
w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnych Przedszkolach na terenie Gminy Wyry
Licznik odwiedzin: 8312645 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony