Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu w 2008 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-01-09 Symbol:  ZW 59/2008
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 28/2008 Wójta Gminy Wyry z dnia 19 grudnia 2006r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych
2009-01-09 Symbol:  ZW 58/2008
w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych
2008-12-09 Symbol:  ZW 57/2008
w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Wyry
2008-12-09 Symbol:  ZW 56/2008
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wyry
2008-12-09 Symbol:  ZW 55/2008
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 18/2003 Wójta Gminy Wyry z dnia 7 lipca 2003r w sprawie wdrożenia urzędowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej
2008-11-14 Symbol:  ZW 54/2008
w sprawie: powołania komisji odbiorowej do wykonania czynności związanych z odbiorem końcowym i przekazaniem do użytku inwestycji pn. „Budynek Przychodni Zdrowia wraz z infrastrukturą i zjazdem indywidualnym w Wyrach przy ul. Tysiąclecia 5”
2008-11-14 Symbol:  ZW 53/2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa budynku OSP w Gostyni wraz z powiększeniem otworów bram wjazdowych”.
2008-11-14 Symbol:  ZW 52/2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie projektu przebudowy budynku OSP w Wyrach przy ulicy Pszczyńskiej 76 w oparciu o posiadaną koncepcję”
2008-10-16 Symbol:  ZW 51/2008
ustalenia dnia 10.11.2008r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wyry
2008-10-16 Symbol:  ZW 50/2008
w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
1.Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń (m.p.z.p.), w granicach i zakresie określonych Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXIII/189/2008 z dnia 25.06.2008r.
2.Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry – rejon ul. Pszczyńskiej (m.p.z.p.), w granicach i zakresie określonych Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXV/216/2008 z dnia 24.09.2008r.
3.Zadanie 3 Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry (m.p.z.p.), w granicach i zakresie określonych Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXV/217/2008 z dnia 24.09.2008r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 11399929 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony