Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na XVI sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2007-11-21 Symbol:  UXVI/129/2007
w sprawie podjęcia działań mających na celu nabycie części nieruchomości gruntowej
2007-11-21 Symbol:  UXVI/128/2007
w sprawie nadania nazwy ulicy
2007-11-21 Symbol:  UXVI/127/2007
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach
2007-11-21 Symbol:  UXVI/126/2007
w sprawie uchwalenia stawek odpłatności za sporządzanie posiłków w Gminnych Przedszkolach w Gostyni i w Wyrach obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku
2007-11-21 Symbol:  UXVI/125/2007
w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładów Budżetowych
2007-11-21 Symbol:  UXVI/124/2007
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2007 rok
2007-11-21 Symbol:  UXVI/123/2007
w sprawie w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”
2007-11-21 Symbol:  UXVI/122/2007
w sprawie ustalenia regulaminu określającego na 2008 rok wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród jak również ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wyry
2007-11-21 Symbol:  UXVI/121/2007
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry
2007-11-21 Symbol:  UXVI/120/2007
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11438705 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony