Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na XIV sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2007-09-20 Symbol:  UXIV/98/2007
w sprawie Programu aktywizacji edukacyjno-sportowej oraz rozwoju infrastruktury społecznej na terenie Gminy Wyry
2007-09-20 Symbol:  UXIV/97/2007
w sprawie Planów odnowy Miejscowości
2007-09-20 Symbol:  UXIV/96/2007
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
2007-09-20 Symbol:  UXIV/95/2007
w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry"
2007-09-20 Symbol:  UXIV/103/2007
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
2007-09-20 Symbol:  UXIV/102/2007
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr XI/83/2007 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr VI/49/2007 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2007-2011
2007-09-20 Symbol:  UXIV/101/2007
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2007 rok
2007-09-20 Symbol:  UXIV/100/2007
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu
Licznik odwiedzin: 11386237 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony