Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Adres
ul. Główna 58
43-175 Wyry
Kontakt
telefon
32 3256841
32 3256842
32 3256843
 
Kierownik
mgr inż. Justyna Strużyńska
tel.32 325-68-41
fax 32 325-68-09
e-mail: kierownik.gg@wyry.pl
Zakres zadań
- gospodarowanie gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Wyry,
- prowadzenie spraw związanych z umowami wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Wyry,
- prowadzenie spraw związanych z przekształceniami prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,
- prowadzenie spraw związanych z umowami dzierżawy komunalnych gruntów rolnych,
- naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu w/w umów i ich egzekucja,
- prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości oraz rozgraniczeniami nieruchomości,
- prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
- regulacja stanów prawnych gruntów gminnych zajętych m.in. pod publiczne drogi gminne z zastosowaniem różnych trybów nabycia,
- sprawy związane z łowiectwem,
- realizacja obowiązków wynikających z prawa wodnego w zakresie:
- prowadzenia postępowań związanych z naliczaniem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych oraz pobieraniem,
- składania, przyjmowania i przygotowywania oświadczeń, informacji, sprawozdań w zakresie korzystania z usług wodnych wynikających z pozwoleń wodnoprawnych wydanych na rzecz gminy Wyry, przekazywanie opłat za usługi wodne do właściwych organów.
Podinspektor
Jolanta Olszówka  
tel. 32 325-68-42
fax 32 325-68-09
e-mail: nieruchomosci@wyry.pl
Zakres zadań
dzierżawy gruntów rolnych, podziały nieruchomości, rozgraniczanie nieruchomości
Podinspektor
Aleksandra Tracz
tel. (32) 325 68 43
e-mail: grunty@wyry.pl
Zakres zadań
Wieczyste użytkowanie, komunalizacja mienia, regulacja stanów prawnych gruntów, ewidencjonowanie mienia gminnego, zbywanie nieruchomości z zasobu gminnego, łowiectwo,  sprawy związane z  naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 21 maja 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 11099598 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony