Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Informacje dotyczące odpadów

Opis
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wyry w latach 2017 – 2019: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy Partner konsorcjum: Tonsmeier Południe Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska

Miejsce
Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wyry zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:
REGIONALNA INSTALACJA MBP-instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
Informacja
Osiągnięte przez gminę Wyry w roku kalendarzowym 2015 wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

sprawozdania -> pliki pobrania
PSZOK
Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Wyrach przy  ul. Słonecznej 50, tel. 510 076 879

PSZOK jest czynny w dni robocze w następujących godzinach:
Poniedziałek - 10.00 -18.00
Wtorek - 8.30 - 16.30
Środa - 8.30 - 16.30
Czwartek - 8.30 - 16.30
Piątek - 12.30 - 16.30
Sobota - 10.00 - 14.00
Zużyty sprzęt
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Mieszkańcy mogą dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach pracy Punktu. Ponadto raz w roku przeprowadzana jest "wystawka" zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio od Mieszkańców nieruchomości, w formie zbiórki mobilnej

Osoba odpowiedzialnaTaut Ewa
Data utworzenia18 stycznia 2017
UdostępniłBeata Stencel-Badocha
Data udostępnienia18 stycznia 2017

    Data ost. zmiany: 16 maja 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 11099492 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony