Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Opis
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego od 2013 nie jest już obowiązana wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu. Przy zgłoszeniu kolejnego miejsca pobytu stałego można wskazać adres bądź adresy, z których ma nastąpić wymeldowanie. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. z 2006r. nr 139, poz.993 z późniejszymi zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r., poz. 1480).

Miejsce
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
pokój nr 4 - parter
Informacja
Tel: 32 3256811
fax: 32 3256809
Wymagane dokumenty
1. Druk Pu E-2 "Wymeldowanie z pobytu stałego"
2. Dowód osobisty osoby wymeldowującej się
Załącznik
formularz potrzebny do wymeldowania z pobytu stałego  do pobrania w pokoju nr 4 - ewidencja ludności lub poniżej
Opłaty
nie podlega opłacie skarbowej
Sposób i termin załatwienia sprawy
w przypadku kompletu dokumentów dostarczonych przez interesanta wymeldowania z pobytu stałego dokonuje się niezwłocznie i kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie
Tryb odwoławczy
nie ma zastosowania
Uwagi
- wymeldowanie jest czynnością osobistą i wymaga osobistego wstawiennictwa
- osoba trzecia może dokonać wymeldowania jedynie na podstawie notarialnego upoważnienia od zainteresowanej osoby
Pliki

Osoba odpowiedzialnaBojdoł Alina
Data utworzenia9 marca 2004
UdostępniłAlina Karwat
Data udostępnienia9 marca 2004

    Data ost. zmiany: 8 stycznia 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 8637669 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony