Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Spółki z udziałem gminy
znacznik ozdobny Stowarzyszenia i Związki z udziałem gminy
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

USC Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zawarcie związku małżeńskiego

Opis
art.1 par.1 i 2, art.3-15 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dz.U. Nr 9, poz.59 z 1964r. z późniejszymi zmianami), a rt.12, art.53-56 ustawy z dnia 29.09.1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2000r.nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie z dnia 28.07.1993r. (Dz.U. Nr 51 poz.3182 z 1993r.)

Miejsce
Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 4 - parter
Informacja
Tel: (32) 325-68-10
fax: (32) 325-68-09
Wymagane dokumenty
Osoba pragnąca zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnym winny złożyć następujące dokumenty :
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu współmażonka, jeżeli osoba zgłaszająca ślub poprzednio pozostawała w związku małżeńskim,
- dowody osobiste
- zezwolenie sądu opiekuńczego ( w przypadku kobiety, która nie ukończyła 18 lat)

Osoba nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, jeżeli został on sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym zamierza zawrzeć związek małżeński.

Termin
Termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej wynosi 1 miesiąc
Informacja dla cudzoziemców
Cudzoziemcy, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński jest zobowiązany złożyć :
- odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał i tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego)
- paszport
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeńskiego (oryginał i tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego)

Jeżeli otrzymanie dokumentu jest urtudnione sąd w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić cudzoziemnców od złożenia takiego dokumentu.
Opłaty
Od 1 stycznia 2007r. obowiązują następujące opłaty :
- opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
- 3 egz, skrócone odpisu aktu małzeństwa otrzymują bezpośrednio po sporządzeniu aktu małżeństwa i są one bezpłatne

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.  
Zawarcie związku małżeńskiego
- informacje ogólne
https://obywatel.gov.pl/malzenstwo

- ślub  cywilny
https://obywatel.gov.pl/malzenstwo/slub-cywilny-jak-wziac-slub-w-urzedzie-lub-poza-urzedem

- ślub wyznaniowy
https://obywatel.gov.pl/malzenstwo/slub-koscielny-slub-wyznaniowy

Osoba odpowiedzialnaWioletta Burczyk
Data utworzenia30 stycznia 2007
UdostępniłAlina Karwat
Data udostępnienia30 stycznia 2007

    Data ost. zmiany: 5 czerwca 2017
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 11687622 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony