Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

USC Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Opis
art.71 ustawy z dnia 29.09.1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2000r. nr 98, poz.1071 ze zm.)

Miejsce
Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 4 - parter
Informacja
Tel: (32) 325-68-10
fax: (32) 325-68-09
Wymagane dokumenty
- podanie
- dowód osobisty (z aktualnym miejscem zameldowania na pobyt stały) podpisane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku urodzenia poza gminą

Dodatkowo, jeżeli zaświadczenie ma dotyczyć osoby rozwiedzionej lub wdowy (wdowca) należy przedłożyć :
- skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu
- skrócony akt zgonu współmałżonka
Termin i sposób załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące

Osoba odpowiedzialnaWioletta Burczyk
Data utworzenia5 czerwca 2017
UdostępniłBeata Stencel-Badocha
Data udostępnienia5 czerwca 2017

    Data ost. zmiany: 5 czerwca 2017
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 10612595 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony