Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu w 2007 roku Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2008-01-08 Symbol:  ZW 41/07
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
2008-01-08 Symbol:  ZW 40/07
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
2008-01-08 Symbol:  ZW 39/07
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia wewnętrznego nr 12/2007 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.04.2007 roku
2008-01-08 Symbol:  ZW 38/07
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Młodszego Referenta do Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
2008-01-08 Symbol:  ZW 37/07
w sprawie zmian w jednolitym wykazie akt
2008-01-08 Symbol:  ZW 36/07
w sprawie ustalenia godzin urzędowania w dniach 24 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2007 roku
2007-11-13 Symbol:  ZW 35/07
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalisty do Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
2007-11-13 Symbol:  ZW 34/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy 2007 roku w kwocie 2.000.000,00 zł spłacanego w latach 2009-2013 w związku z realizacją inwestycji pn.:„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach”
2007-11-13 Symbol:  ZW 33/07
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko samodzielnego Referenta do Referatu Rozwoju, Infrastruktury i Zamówień Publicznych
2007-11-13 Symbol:  ZW 32/07
w sprawie zmian w Zarządzeniu Wewnętrznym nr 32/2005 Wójta Gminy Wyry z dnia 1.12.2005r w sprawie: zasad przeprowadzania rekrutacji pracowników na stanowiska w Urzędzie Gminy Wyry

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 11399968 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony