Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Referaty i samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Plany i programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
 

Treść strony

Projekty uchwał na V sesję V kadencji Rady Gminy Wyry Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2007-01-25 Symbol:  UCHV/46/2007
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyry na 2007 rok
2007-01-25 Symbol:  UCHV/45/2007
w sprawie sprzedaży działek
2007-01-25 Symbol:  UCHV/44/2007
w sprawie wydawania Miesięcznika Samorządowego Gminy Wyry pod nazwą "Wicie"
2007-01-25 Symbol:  UCHV/43/2007
W sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2007-01-25 Symbol:  UCHV/42/2007
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
2007-01-25 Symbol:  UCHV/41/2007
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy Wyry oraz gminnych jednostek organizacyjnych
2007-01-25 Symbol:  UCHV/40/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne na współfinansowanie zadania - zorganizowania IX Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji propagującego zdrowy styl życia "KROKUS - Łaziska Górne 2007".
2007-01-25 Symbol:  UCHV/39/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Mikołowie na współfinansowanie zadania - zorganizowanie konferencji na temat pracy systemowej z rodziną przez Poradnię Psychologiczno _- Pedagogiczną w Mikołowie
2007-01-25 Symbol:  UCHV/38/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Mikołowie na współfinansowanie zadania - doposażenie Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie
2007-01-25 Symbol:  UCHV/37/2007
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 11386591 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony