Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Jednostki organizacyjne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zakład Gospodarki Komunalnej

Adres
Wagonowa 35
43-175   Wyry
Kontakt
Telefon
32 2187242
e-mail
zgk@wyry.pl
strona BIP
Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00-15:00
Dyrektor
mgr Janusz Dziewior
Zadania
Bieżące i nieprzerwalne zaspakajanie lokalnych potrzeb w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, utrzymania czystości i gospodarki mieniem.  
Majątek trwały
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW :
1. Budynek techniczno-obsługowy i eksploatacyjny  - oczyszczalnia
2. Wodociąg zasilający
3. Drogi i place
4. Dół zlewny fekali
5. Pompa ściekowa z tacą odciekową piasku, zbiornik, pompy
6. Krata koszowa
7. Piaskownik pionowy
8. Bioreaktor - zbiornik, dmuchowa
9. Osadnik wtórny
10.Stanowisko odwadniania osadów
11.Zbiornik osadu
12.Składowisko worków z osadem
13.Pompownia odcieków
14.Studzienka wodomierzowa
15.Studzienka pomiarowa
16.Kolektor odprowadzający
17.Energetyczne linie zasilania
18.Urządzenie terenu - schody, ogrodzenie
SIEĆ KANALIZACYJNA :
19.Ogrodzenia przepompowni - kanalizacja
20.Przyłącze kanalizacyjne do Restauracji "Pod Kasztanami"
21.Przyłącze kanalizacyjne - Pawilon Handlowy
22.Sieć kanalizacji sanitarnej
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 7 czerwca 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10859319 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony