Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Referaty, samodzielne stanowiska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Adres
ul. Główna 58
43-175 Wyry
Kontakt
telefon
32 3256841
32 3256842
32 3256843
 
Kierownik
mgr inż. Justyna Strużyńska
tel.32 325-68-41
fax 32 325-68-09
e-mail: kierownik.gg@wyry.pl
Zakres zadań
- gospodarowanie gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy,
- prowadzenie dyżurnej mapy ewidencji gruntów gminnych,
- prowadzenie spraw związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów,
- prowadzenie spraw związanych dzierżawami gruntów,
- prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości,
- prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia, w tym  prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, stosownych wykazów nieruchomości i sprawozdań,  
- regulacja stanów prawnych gruntów gminnych  zajętych m.in. pod publiczne drogi gminne z zastosowaniem różnych trybów nabycia,
- prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami m. innymi za grunty nabyte z mocy prawa,
- przygotowywanie nieruchomości gminnych do zbycia z zasobu gminnego,
- wykreślanie praw osobistych i innych obciążających nieruchomości gminne.
Podinspektor
Jolanta Olszówka  
tel. 32 325-68-42
fax 32 325-68-09
e-mail: nieruchomosci@wyry.pl
Zakres zadań
dzierżawy gruntów, podziały i rozgraniczenie nieruchomości, organizacja przetargów na zbycie nieruchomości gminnych do zbycia z zasobu gminnego
Specjalista
mgr inż. Kinga Karbowska
tel.(32) 325-68-43
e-mail: mienie@wyry.pl        
Zakres zadań
wieczyste użytkowanie gruntów, komunalizacja mienia, regulacja stanów prawnych gruntów
Pomoc administracyjna
Aleksandra Tracz
tel. (32) 325 68 43
e-mail: grunty@wyry.pl
Zakres zadań
Ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących mienie gminne, organizacja przetargów na zbycie nieruchomości gminnych do zbycia z zasobu gminnego
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 25 lipca 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 8924487 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony