Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wyry

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy Wyry
znacznik ozdobny Komisje Rady Gminy
znacznik ozdobny Referaty, samodzielne stanowiska
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Interpelacje radnych
znacznik ozdobny Zapytania radnych
znacznik ozdobny Uchwały Rady Gminy
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta Gminy
znacznik ozdobny Projekty aktów normatywnych
znacznik ozdobny Protokoły z sesji i komisji Rady Gminy Wyry
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę
znacznik ozdobny Komunikaty i obwieszczenia
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków
znacznik ozdobny Wybory i referenda
znacznik ozdobny Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
znacznik ozdobny Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Komunalizacja
znacznik ozdobny Plany i programy
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Dostęp do informacji publicznej
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
znacznik ozdobny Działaność lobbingowa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Referaty, samodzielne stanowiska Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy

Adres
ul. Główna 133
43-175 Wyry
Kontakt
tel. 32-3256832, 32-3256813
fax 32-3256809
 
Kierownik
mgr Aleksandra Morcinek
tel. 32 325-68-32
e-mail:   kierownik.pfp@wyry.pl
Zakres zadań
- promocja gminy
- organizacja imprez
- prowadzenie strony internetowej www.wyry.pl
- współpraca z mediami oraz środowiskiem lokalnym
Inspektor
mgr Anna Rajwa
tel. 32 325-68-32
e-mail:   fundusze@wyry.pl
Zakres zadań
przygotowywanie wniosków o środki zewnętrzne, w tym pochodzące z UE
Podinspektor
mgr Emilia Jegła
tel 32 325-68-13
e-mail:   dotacje@wyry.pl
Zakres zadań
- przygotowywanie wniosków aplikujących o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych oraz rozliczanie projektów
- prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- wykorzystanie znajomości języka migowego w kontaktach z klientami
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 5 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10872702 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony